CATECHISMUS ECCLESIAE CATHOLICAE PDF

Catechismus Catholicae Ecclesiae is the official Latin text of the Catechism of the Catholic Church. Any study of Catholicism must begin with the Catechism of. Catechismus Ecclesiae Catholicae 42 editions. Compendium of the Catechism of the Catholic Church. ed. / revisado según el texto oficial en latiń promulgado por el Papa Juan Pablo II. Catechismus catholicae ecclesiae (Latin Edition) [Catholic Church] on Amazon. com. *FREE* shipping on qualifying offers.

Author: Zulukazahn Aragore
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 27 December 2017
Pages: 153
PDF File Size: 19.93 Mb
ePub File Size: 9.41 Mb
ISBN: 713-1-80303-851-3
Downloads: 94219
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenridal

Ego autem dico vobis: Solus Deus vitae Dominus est ab exordio usque ad exitum: Homo sui paris factus est inimicus. Deus declarat huius fratricidii nequitiam: Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de agro. Nunc igitur maledictus eris procul ab agro, qui aperuit os suum et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua!

Catechismus catholicae ecclesiae. (eBook, ) []

Vetus Testamentum semper sanguinem habuit tamquam sacrum vitae catechisus. Innocentis occisio voluntaria dignitati creaturae humanae, regulae aureae et Creatoris sanctitati est graviter contraria. Lex quae illam proscribit, universaliter est valida: Immo etiam Christus a Suo discipulo etiam postulat ut alteram praebeat maxillam, suos diligat inimicos.

Est igitur legitimum efficere ut proprium ad vitam observetur ius.

Catechismus catholicae ecclesiae.

Qui suam vitam defendit, homicidii non est reus etiamsi cogatur aggressori suo ictum ferre mortalem:. Si vero moderate violentiam repellat, erit licita catechismuz [ Catohlicae est necessarium ad salutem ut homo actum moderatae tutelae praetermittat ad evitandum occisionem alterius: Defendere commune bonum poscit ut iniustus aggressor extra possibilitatem nocendi collocetur. Hoc titulo, qui legitime auctoritatem detinent, ius habent etiam armis utendi ad repellendos aggressores civilis communitatis concreditae ipsorum responsabilitati.

Catbolicae publicae auctoritatis ius est et officium ut poenas gravitati delicti proportionatas infligat. Poena tamquam primum habet scopum inordinationem a culpa introductam reparare. Cum poena voluntarie a culpabili accipitur, valorem acquirit expiationis.

Poena deinde, praeter ordinis publici defensionem atque securitatis personarum tutelam, scopum intendit medicinalem, ipsa debet, quantum fieri potest, ad culpabilis emendationem conferre. His autem temporibus magis magisque agnoscitur dignitatem personae nullius amitti posse, nec quidem illius qui scelera fecit gravissima.

Novus insuper sanctionis poenalis sensus, quoad Statum attinet, magis in dies percipitur. Denique rationes efficientioris custodiae excogitatae sunt quae in tuto collocent debitam civium defensionem, verum nullo modo imminuant reorum potestatem sui ipsius redimendi.

Homicida illique qui voluntarie cooperantur occisioni, committunt peccatum quod ad coelum clamat vindictam postulans. Infanticidium, fratricidium, parricidium et coniugis occisio crimina sunt speciatim gravia, propter naturalia vincula quae rumpunt. Sollicitudo pro eugenismo vel pro curanda publica valetudine nullam possunt iustificare occisionem, licet haec a publicis praecipiatur potestatibus. Lex moralis vetat quemdam periculo mortis exponere sine causa gravi, et etiam auxilium recusare personae in discrimine constitutae.

A societate humana condiciones famis tolerari, quae mortem afferunt, catholiace nisus cathooicae ut eisdem remedium afferatur, scandalosa est iniustitia et gravis culpa. Negotiatores, quorum usurarii et mercatorii usus, suorum in humanitate fratrum famem et mortem provocant, indirecte catechizmus homicidium. Hoc illis est imputabile.

Homicidium involuntarium moraliter imputabile non est. Sed si quis, sine rationibus proportionatis, ita agit ut mortem adducat, etiam sine intentione illam apportandi, de gravi non excusatur culpa. Creaturae humanae, inde a primo eius exsistentiae momento, agnosci debent personae iura, inter quae ius inviolabile omnis creaturae innocentis ad vitam. Haec doctrina mutata non est. Abortus directus, id est, tamquam finis vel tamquam medium volitus, legi morali est graviter contrarius:.

  IGOR LEDOCHOWSKI CONVERSATIONAL HYPNOSIS PDF

Ecclesia hoc contra vitam humanam delictum poena canonica punit excommunicationis. Commissi criminis manifestat gravitatem, damnum irreparabile innocenti, qui morte afficitur, illatum, eius parentibus totique societati. Quae iura neque a singulis hominibus pendent, neque a parentibus, ac ne sunt quidem concessio a societate et a Civitate facta: Inter haec fundamentalia iura, ad rem quod attinet, recolere oportet: Cum respublica vim suam non adhibet ad iura uniuscuiusque tuenda, maxime debiliorum, tunc labefiunt ipsa fundamenta Civitatis legitime constitutae.

Ea tamen graviter legi morali adversatur, si, prout erit eius exitus, admittat abortum fieri posse: Personae aegrotae vel aliqua incapacitate handicap laborantes sustineri debent ut vitam degant ita normalem, quantum fieri potest.

Sic actio vel omissio quae, ex se vel in intentione, mortem causat ad dolorem supprimendum, occisionem constituit dignitati personae humanae et observantiae erga Deum viventem, eius Creatorem, graviter contrariam. Iudicii error, in quem quis bona fide incidere potest, naturam non mutat huius interficientis actus qui semper proscribendus est et excludendus. Hoc modo, non intenditur mortem inferre; accipitur non posse eam impedire.

Decisiones suscipiendae sunt ab aegroto, si ad id competentiam habeat et capacitatem, secus autem ab illis qui ad id, secundum legem, habent iura, rationabilem aegroti voluntatem et legitimum commodum semper observantes. Analgesicorum medicamentorum usus ad moribundi dolores sublevandos, etiam cum periculo eius dies breviandi, potest esse dignitati humanae moraliter conformis, si mors neque ut finis neque ut medium est volita, sed solummodo praevisa et, tamquam inevitabilis, tolerata.

Curae lenientes formam constituunt excellentem caritatis gratuitae. Hac ratione foveri debent. Ipse eius Dominus permanet summus. Tenemur eam cum gratitudine accipere et ad Ipsius honorem praeservare atque ad animarum nostrarum salutem. Vitae, quam Deus nobis concredidit, administratores sumus et non domini. De illa non disponimus. Graviter iusto sui ipsius amori contrarium est. Pariter amorem offendit proximi, quia iniuste solidarietatis frangit vincula cum societatibus familiari, nationali et humanae, erga quas obligati permanemus.

Suicidium amori Dei viventis est contrarium. Cooperatio voluntaria ad suicidium est legi morali contraria. Graves perturbationes psychicae, angustia vel gravis timor probationis, doloris vel cruciatus responsabilitatem se ipsum interficientis possunt imminuere. Deus potest, eecclesiae, quas solus Ipse noscit, occasionem illis praebere salutaris poenitentiae.

Ecclesia orat pro personis quae vitae suae intulerunt vim. Qui scandalizat, proximi sui fit tentator. Virtuti et rectitudini damnum affert; fratrem suum in mortem potest trahere spiritualem.

Scandalum culpam constituit gravem si actione vel omissione alium deliberate ad culpam gravem trahit.

Id Domino nostro hanc suggessit maledictionem: Iesus de eo scribas obiurgat et Phariseos: Earum curam rationabiliter sumere debemus, ratione habita necessitatum aliorum et boni communis.

Cura valetudinis civium requirit adiutorium societatis ad exsistentiae obtinendas condiciones quae permittunt crescere et datholicae maturitatem pervenire: Contra catechismuss neo-paganam insurgit, quae tendit ad cultum corporis promovendum, ad omnia ei sacrificanda, ad idololatriam perfectionis physicae et victoriae in ludicris exercitationibus.

Talis mentalitas, propter electionem selectivam, quam inter eccclesiae facit et debiles, ad relationum humanarum potest ducere perversionem. Qui in ebrietatis statu vel propter immoderatam velocitatis voluptatem, securitati aliorum vel suae propriae periculum afferunt in viis, in mari vel in aere, graviter fiunt culpabiles.

  LUCAS REMMERSWAAL PDF

Extra indicationes stricte therapeuticas, gravis est culpa. Clandestina stupefactivorum medicamentorum productio et mercatura operationes sunt scandalosae; cooperationem constituunt directam, quoniam ad usus legi morali incitant graviter contrarios. Scientia et technica ars subsidia sunt magni pretii, cum in servitium adhibentur hominis et eius cathplicae promovent progressum in omnium beneficium; ipsae tamen, per se solas, exsistentiae et progressus humani nequeunt indicare sensum.

Scientia et technica ars homini ordinantur, a quo ipsae originem sumunt et incrementum; in persona igitur et in eius valoribus moralibus indicatio finalitatis earum et conscientia earum limitum inveniuntur. Altera ex parte, criteria viam indicantia neque ex mera technica ecclesiqe possunt deduci neque ex utilitate quae inde quibusdam in aliorum detrimentum possunt provenire, neque, id quod esset peius, ex ideologiis praevalentibus.

Catechismum Catholicae Ecclesiae – Index Generalis

Scientia et technica ars requirunt, e sua propria intrinseca significatione, absolutam criteriorum moralitatis fundamentalium observantiam; illae esse debent in servitium personae humanae, eius iurium non alienabilium, eius boni veri et integralis, secundum Dei propositum et voluntatem. Subiectorum consensus, si forte detur, tales actus non iustificat. Experimentum in creatura humana moraliter legitimum non est, si vitam vel physicam et psychicam integritatem subiecti subire facit discrimina non proportionata vel evitabilia.

Experimentum in hominibus dignitati personae conforme non est, si, praeterea, fit sine conscio consensu subiecti vel eorum qui catechissmus in ipsum habent. Donatio organorum post mortem est actus nobilis et meritorius atque alliciendus tamquam generosae solidarietatis manifestatio.

Moraliter acceptabilis non est, si donans vel eius propinqui ius ad id habentes suum explicitum non dederint consensum. Praeterea nequit moraliter admitti, mutilationem, quae invalidum reddit, vel catholica directe provocare, etiamsi id fiat pro aliarum personarum retardanda morte.

Ipsa moraliter sunt illegitima. Terrorismus indiscriminatim minatur, vulnerat et interficit; ecclesiwe graviter iustitiae et caritati est contrarius. Cruciatusqui physica vel morali utitur violentia ad confessiones extorquendas, ad culpabiles puniendos, ad adversarios terrendos, ad odium satiandum, observantiae personae et dignitati humanae est contrarius. Nisi praescriptiones habeantur medicae ordinis stricte therapeutici, amputationes, catecuismus vel sterilizationes directe voluntariae personarum innocentium legi morali sunt contrariae.

Praeter haec dolenda facta, Ecclesia semper docuit clementiae officium et misericordiae; clericos prohibuit ne sanguinem funderent. Temporibus recentioribus, evidens est effectum, hos crudeles usus ordini publico necessarios non esse neque legitimis personae humanae iuribus esse conformes. E contra, hi usus ad pessimas ducunt depravationes. Oportet contendere ad eas abolendas. Pro victimis et eorum carnificibus orandum est. Oratione adiuvabuntur suorum propinquorum. Hi curabunt ut aegroti tempore opportuno recipiant sacramenta quae ad occursum praeparant cum Deo viventi.

Catechissmus sepultura misericordiae corporalis est opus; eadem Dei honorat filios, Spiritus Sancti templa. Gratuita organorum post mortem donatio legitima est et potest esse meritoria. Ecclesia cremationem permittit nisi haec dubium fidei in corporum resurrectionem manifestet. Ira est vindictae optatum. Odium proximi peccatum est, cum homo illi malum vult deliberate. Odium proximi grave est peccatum, cum carholicae illi damnum catholicxe deliberate exoptat.

Posted in Art